• Đang nâng cấp hệ thống! Vui lòng quay lại sau.
  • server 01
  • server 02
  • Download

Em gái Tsuna Kimura đang ốm, được Anh Trai chăm sóc

Tsuna Kimura
Tsuna Kimura đang ốm, không thể chăm sóc bản thân được, bèn gọi anh trai sang giúp đỡ. Anh đã dùng khăn ướt lau cho cô, nhưng khi đến đoạn ngã ba đường thì anh không thể kìm hãm được dục vọng khi nhìn cáp mu mum múp của em,… và thế anh đã loạn luân với Tsuna Kimura

Để lại một bình luận