• Đang nâng cấp hệ thống! Vui lòng quay lại sau.
  • server 01
  • server 02
  • Download

Cho chủ nợ cưỡng bức Mako Ayanami vì thiếu nợ

Mako Ayanami
Chồng của Mako Ayanami vì thiếu nợ một số tiền rất lớn, không có cách nào trả được, đến ngày chủ nợ qua nhà nhìn thấy vợ anh ta ngon quá bèn dùng cách địt tập thể Mako Ayanami.

Để lại một bình luận