• Đang nâng cấp hệ thống! Vui lòng quay lại sau.
  • server 01
  • server 02
  • Download

Tsubasa Hachino tiếp khách khi chồng vắng nhà

Tsubasa Hachino
Tsubasa Hachino có ý định bán nhà, cô gọi cho bên môi giới đến xem nhà, và rồi hôm đó chồng cô đi vắng, tên nhân viên kia tranh thủ cưỡng bức, làm nhục Tsubasa Hachino, cô kêu la trong vô vọng, lời xin lỗi muộn màng tới chồng cô.

Để lại một bình luận