Thẻ Sarina Takeuchi

Sarina Takeuchi trả nợ cho chồng cờ bạc

4 Views0 Comments

Sarina Takeuchi trả nợ cho chồng cờ bạcChồng của Sarina Takeuchi do ham chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, không thể trả. Vào một hôm chủ nợ đến tận nhà đòi thì Sarina Takeuchi không còn cách nào khác, đành p...